इस्पात कुण्डल निर्माणकर्ताहरू - चीन स्टील कोइल्स आपूर्तिकर्ता र कारखाना