उत्पादन निर्माता - चीन उत्पादन आपूर्तिकर्ता र कारखाना